Alicja Bobowska jest psychoanalitykiem szkoleniowym i członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.