Prowadzi Monika Głuszkowska.

Jest to kontynuacja seminarium. Będzie ono dotyczyło zachowań autodestrukcyjnych, w ich szerokim rozumieniu (samouszkodzenia, anoreksja, bulimia, próby samobójcze).