Prowadzi Marzena Pasek.

„W trakcie seminarium przyjrzymy się związkom między sztuką współczesną a nieświadomością. W oparciu o twórczość współczesnych malarzy (m in. Klee, Rothko) omówimy w jaki sposób w akcie twórczości tworzona jest przestrzeń potencjalna (Winnicott), w której artysta jest zdolny do projekcji i doświadczania swojego wewnętrznego świata, z jego pierwotnymi aspektami i psychotycznym poziomem lęków”