W 2016 roku Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej przyznało grant na realizację projektu badawczego: „Klasyczne i nieklasyczne psychoanalityczne ujęcia zaburzeń ze spektrum autyzmu” – Paulina Gołaska.