Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii

OTWARTY KURS ROCZNY

Z PODSTAW PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

 

Zapraszamy na roczny kurs umożliwiający poznanie podstawowych zagadnień z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej oraz tożsamości terapeuty analitycznego.
Kurs adresowany jest do osób, które są zainteresowane podejściem psychoanalitycznym i rozważają możliwość pracy w tym podejściu, a więc terapeutów poszukujących swojej tożsamości zawodowej, psychologów, nauczycieli, pedagogów, lekarzy, a także studentów psychologii, medycyny, pedagogiki oraz innych kierunków pokrewnych. Terapia własna, superwizja czy doświadczenie kliniczne nie są wymagane.

Kurs składa się z seminarium teoretycznego i klinicznego. W trakcie seminarium teoretycznego uczestnicy będą zapoznawać się z kwestiami dotyczącymi:

  • tożsamości terapeuty analitycznego, wymogów, jakie należy spełniać, aby wykonywać ten zawód oraz kwestią zasadności tych wymogów
  • zagadnieniami etycznymi
  • specyfiką podejścia analitycznego i tym, co je odróżnia od innych szkół terapeutycznych (setting, relacja pacjent-terapeuta)
  • podstawowymi pojęciami psychoterapii psychoanalitycznej (nieświadomość, kompleks Edypa, przeniesienie-przeciwprzeniesienie, opór, interpretacja, marzenie senne)
  • podstawowymi zagadnieniami z dziedziny psychopatologii

Seminarium kliniczne będzie bazować na dyskusji przypadków klinicznych opisanych w literaturze psychoanalitycznej lub praktyce klinicznej uczestników kursu.

Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu, w piątki, w godzinach 18.00 – 21.15, w dwóch półtoragodzinnych blokach (1,5 godziny seminarium teoretyczne i 1,5 godziny seminarium kliniczne), od września do czerwca.

Seminaria będą prowadzone przez certyfikowanych terapeutów oraz superwizorów PTPP.
Koszt rocznego kursu wynosi 1 600 zł (+ 23% VAT). Możliwa jest płatność w dwóch ratach.
Zajęcia będą się odbywały w siedzibie PTPP, przy ul. Złotej 9/8 w Warszawie.

Zgłoszenia prosimy kierować do Justyny Pawłowskiej na adres pspkursroczny@gmail.com