KANDYDAT

1. aplikacja (wypełniony komputerowo wzór aplikacji, który mieści się na stronie, części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej dokładnie wypełnione z miesiącami i latami)

2. podanie

3. skan dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich

CZŁONEK NADZWYCZAJNY

1. aplikacja (wypełniony komputerowo wzór aplikacji, który mieści się na stronie, części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej dokładnie wypełnione z miesiącami i latami)

2. opinia na status członka nadzwyczajnego z własnej pracy terapeutycznej, od superwizora, prowadzącego indywidualną superwizję szkoleniową kandydata

3. podanie

4. skan dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich

5. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami PTPP (dotyczy sytuacji, kiedy osoba aplikująca jest kandydatem)

CZŁONEK ZWYCZAJNY

1. aplikacja (wypełniony komputerowo wzór aplikacji, który mieści się na stronie, części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej dokładnie wypełnione z miesiącami i latami)

2. podanie (z opisem drogi szkoleniowej i zawodowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji kandydata oraz dwuletniej równoległości szkolenia teoretycznego, terapii szkoleniowej oraz superwizji szkoleniowej)

3. rekomendacja 1 (z superwizji szkoleniowej na status członka zwyczajnego)

4. rekomendacja 2 (z superwizji szkoleniowej na status członka zwyczajnego)

5. skan dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich

6. skan dyplomu ukończenia afiliowanego przez PTPP szkolenia teoretycznego

w przypadku braku wymaganej równoległości szkolenia teoretycznego, superwizji szkoleniowej i terapii szkoleniowej – zaświadczenie od osób prowadzących szkolenie uzupełniające

7. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami PTPP (dotyczy sytuacji, kiedy osoba aplikująca jest członkiem Towarzystwa)

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną dokumentów do obrony referatu osoba aplikująca dołącza

8. referat (napisany wg wytycznych pisania referatu zamieszczonych na stronie PTPP).

TERAPEUTA SZKOLENIOWY I/LUB SUPERWIZOR

1. aplikacja – wypełniony komputerowo wzór aplikacji, który mieści się na stronie internetowej PTPP; (części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej wypełnione dokładnie, z uwzględnieniem lat i miesięcy)

2. podanie wraz z opisem drogi zawodowej i szkoleniowej – proszę szczegółowo opisać uwzględniając kryteria dotyczące konkretnego statusu

3. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami PTPP