Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons
Archiwum i opis >>

PTPP Warszawa

„Perwersyjne fantazje faszyzmu”

Prowadzi Jan Borowicz


PTPP Warszawa

„Azyle psychiczne w procesie psychoterapii”

Prowadzi Justyna Pawłowska


PTPP Warszawa

„Lęki i fantazje antysemityzmu: studium przypadku”

Prowadzi Jan Borowicz


PTPP Warszawa

„Perwersja naszych czasów”

Prowadzi Marzena Pasek


PTPP Warszawa

„Rodzeństwo – ujęcie psychoanalityczne”

Prowadzi Katarzyna Skrzypek


PTPP Warszawa

„Pomiędzy mózgiem a umysłem – o neuroplastyczności”

Prowadzi Krystyna Geller


PTPP Warszawa

„Intersubiektywność – inna perspektywa w myśleniu psychoanalitycznym”

Prowadzi Anna Mączyńska


PTPP Warszawa

„Praca z pacjentem borderline”

Prowadzi Anna Dworczyk-Dreszer


PTPP Warszawa

„Nieświadomość”

Prowadzi Jolanta Łagodzińska


PTPP Warszawa

„Warunki i struktura zmiany psychicznej w procesie terapeutycznym”

Prowadzi Dorota Kaja