Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

PSP Warszawa

Nabór na kurs roczny


PSP Warszawa

Nabór na szkolenie 4 letnie


PSP Poznań

4-letnie Szkolenie PSP PTPP w Poznaniu


PSP Poznań

Roczne szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej w Poznaniu