Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

PSP Warszawa

4 letnie szkolenie PSP Warszawa


KSPP

Nabór na seminarium uzupełniające KSPP


4 letnie szkolenie PSP Poznań


PSP Warszawa – kurs roczny


4 letnie szkolenie PSP w Trójmieście


Konferencja poświęcona laureatom nagrody w Konkursie na Najlepszy Referat PTPP

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą laureatom nagrody w Konkursie na Najlepszy Referat PTPP.
Temat tegorocznej edycji konkursu to:
Bezradność. Ujęcie psychoanalityczne

Konferencja odbędzie się 16 października 2021 na platformie Zoom w godz. 10:00 – 16:15

Wzorem ubiegłego roku w czasie Konferencji zaprezentowane zostaną trzy najlepsze prace wyłonione w trakcie Konkursu na najlepszy referat PTPP. Nazwiska laureatów podamy w drugiej połowie września, kiedy Komisja Konkursowa zakończy obrady.

Dla członków PTPP konferencja jest bezpłatna. Dla osób spoza Towarzystwa opłata wynosi 70 zł. Wpłatę z dopiskiem „Konferencja PTPP” oraz imieniem i nazwiskiem prosimy przekazywać na konto PTPP: 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 do 13 października.

Więcej informacji uzyskają Państwo w sekretariacie PTPP info@ptpp.pl lub pod nr telefonu: 22 35 79 252

W imieniu Zarządu

Justyna Świerczyńska
Sekretarz PTPP