Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

PTPP Warszawa

Nabór do PSP

Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii w Warszawie zaprasza na VI edycję szkolenia w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej na rok 2017/18.
Zarząd PSP PTPP
szkolenie PSP 2017.2018

PTPP Warszawa

„Perwersyjne fantazje faszyzmu”

Prowadzi Jan Borowicz


PTPP Warszawa

„Azyle psychiczne w procesie psychoterapii”

Prowadzi Justyna Pawłowska


PTPP Warszawa

„Współczesny analityk w pracy – przypadek pana G.”

Prowadzi Krzysztof Srebrny.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Lęki i fantazje antysemityzmu: studium przypadku”

Prowadzi Jan Borowicz


PTPP Warszawa

„Perwersja naszych czasów”

Prowadzi Marzena Pasek


XV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

PTPP zaprasza na konferencję „Nadzieja. Rozważania psychoanalityczne”, która odbędzie się

28 października 2017.

Szczegółowe informacje o prelegentach i miejscu znajdziecie Państwo na załączonym plakacie.

Następnego dnia – w niedzielę 29 października PTPP zaprasza certyfikowanych członków na seminarium kliniczne prowadzone przez Rene Roussillon’a, jednego z prelegentów konferencji. Seminaria będą tłumaczone. Szczegółowe informacje przekażemy Państwu w późniejszym terminie. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy prowadzi sekretariat pod adresem info@ptpp.pl

Komitet organizacyjny konferencji.

NADZIEJA 1 L

Opłaty konferencyjne:

do 15 lipca 2017 r. – 250 zł,
do 15 września 2017 r. – 280 zł
od 16 września 2017 r. – 320 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PTPP (z dopiskiem „konferencja”):
PKO SA I o. w Warszawie 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850.

Dane do rachunków należy przesyłać na adres: info@ptpp.pl.
Jednocześnie informujemy, że w dniu konferencji rachunki nie będą wydawane.


PTPP Warszawa

„Lustro, w które nie można zajrzeć. O wczesnych fazach rozwoju emocjonalnego wg. Winnicota w opowiadaniach Ingeborg Bachmann”

Prowadzi Danuta Golec.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Kiedy psychoanaliza spotyka neuronauki – neuropsychoanaliza – (nie)bezpieczne połączenia czy otwarty dialog?”

Prowadzi Krystyna Geller.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Rodzeństwo – ujęcie psychoanalityczne”

Prowadzi Katarzyna Skrzypek


Zarząd PTPP informuje, że konkurs grantowy na rok 2017 został czasowo zawieszony w związku z koniecznością doprecyzowania jego formuły i zasad.


PTPP Warszawa

„Pomiędzy mózgiem a umysłem – o neuroplastyczności”

Prowadzi Krystyna Geller


PTPP Warszawa

„Przeciwprzeniesienie wobec wyzwań rozwojowych w adolescencji”

Prowadzi Marcin Wiśniewski.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Intersubiektywność – inna perspektywa w myśleniu psychoanalitycznym”

Prowadzi Anna Mączyńska


PTPP Warszawa

„Praca z pacjentem borderline”

Prowadzi Anna Dworczyk-Dreszer


PTPP Warszawa

„Nieświadomość”

Prowadzi Jolanta Łagodzińska


PTPP Warszawa

„Nadużycie seksualne – pęknięcia duszy”

Prowadzi Iwona Rachuna-Woźniak.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Problematyka tożsamości w opowiadaniach Italo Calvino”

Prowadzi Marzena Witkowska.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Warunki i struktura zmiany psychicznej w procesie terapeutycznym”

Prowadzi Dorota Kaja


PTPP Warszawa

„Czy możliwa jest psychoanalityczna psychoterapia pary?”

Prowadzi Jarosław Serdakowski.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Przeciwprzeniesienie w pracy klinicznej”

Prowadzi Małgorzata Szmalec


PTPP Warszawa

„Popęd śmierci”

Prowadzi Krzysztof Srebrny


Archiwum aktualności >>