Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

PTPP Warszawa

„Współczesny analityk w pracy – przypadek pana G.”

Prowadzi Krzysztof Srebrny.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Lęki i fantazje antysemityzmu: studium przypadku”

Prowadzi Jan Borowicz

UWAGA!
Seminarium odbędzie się w godz. 9.30 – 12.45.


PTPP Warszawa

„Perwersja naszych czasów”

Prowadzi Marzena Pasek


XV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

PTPP zaprasza na konferencję „Nadzieja. Rozważania psychoanalityczne”, która odbędzie się

28 października 2017.

Szczegółowe informacje o prelegentach i miejscu znajdziecie Państwo na załączonym plakacie.

Następnego dnia – w niedzielę 29 października PTPP zaprasza certyfikowanych członków na seminarium kliniczne prowadzone przez Rene Roussillon’a, jednego z prelegentów konferencji. Seminaria będą tłumaczone. Szczegółowe informacje przekażemy Państwu w późniejszym terminie. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy prowadzi sekretariat pod adresem info@ptpp.pl

Komitet organizacyjny konferencji.

NADZIEJA 1 L

Opłaty konferencyjne:

do 15 lipca 2017 r. – 250 zł,
do 15 września 2017 r. – 280 zł
od 16 września 2017 r. – 320 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PTPP (z dopiskiem „konferencja”):
PKO SA I o. w Warszawie 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850.

Dane do rachunków należy przesyłać na adres: info@ptpp.pl.
Jednocześnie informujemy, że w dniu konferencji rachunki nie będą wydawane.


PTPP Warszawa

„Lustro, w które nie można zajrzeć. O wczesnych fazach rozwoju emocjonalnego wg. Winnicota w opowiadaniach Ingeborg Bachmann”

Prowadzi Danuta Golec.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Kiedy psychoanaliza spotyka neuronauki – neuropsychoanaliza – (nie)bezpieczne połączenia czy otwarty dialog?”

Prowadzi Krystyna Geller.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Rodzeństwo – ujęcie psychoanalityczne”

Prowadzi Katarzyna Skrzypek


Zarząd PTPP informuje, że konkurs grantowy na rok 2017 został czasowo zawieszony w związku z koniecznością doprecyzowania jego formuły i zasad.


PTPP Warszawa

„Pomiędzy mózgiem a umysłem – o neuroplastyczności”

Prowadzi Krystyna Geller


PTPP Warszawa

„Przeciwprzeniesienie wobec wyzwań rozwojowych w adolescencji”

Prowadzi Marcin Wiśniewski.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Intersubiektywność – inna perspektywa w myśleniu psychoanalitycznym”

Prowadzi Anna Mączyńska


PTPP Warszawa

„Praca z pacjentem borderline”

Prowadzi Anna Dworczyk-Dreszer


PTPP Warszawa

„Nieświadomość”

Prowadzi Jolanta Łagodzińska


PTPP Warszawa

„Nadużycie seksualne – pęknięcia duszy”

Prowadzi Iwona Rachuna-Woźniak.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Problematyka tożsamości w opowiadaniach Italo Calvino”

Prowadzi Marzena Witkowska.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Warunki i struktura zmiany psychicznej w procesie terapeutycznym”

Prowadzi Dorota Kaja


PTPP Warszawa

„Czy możliwa jest psychoanalityczna psychoterapia pary?”

Prowadzi Jarosław Serdakowski.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.


PTPP Warszawa

„Przeciwprzeniesienie w pracy klinicznej”

Prowadzi Małgorzata Szmalec


PTPP Warszawa

„Popęd śmierci”

Prowadzi Krzysztof Srebrny


Archiwum aktualności >>