Interpretacja musi pozostawić pacjentowi przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest
Michael Parsons

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

ogłasza

II Edycję Konkursu Projektów Badawczych

 

PTPP przyzna granty na realizację dowolnych projektów badawczych w dziedzinie psychoanalizy – badań empirycznych, prac teoretycznych, syntetycznych i interdyscyplinarnych. Towarzystwo nie sugeruje szczegółowego kierunku badań. Wnioski będą oceniane pod kątem kryteriów określonych w regulaminie.

Wniosek może złożyć dowolna osoba planująca działalność naukową zorientowaną
na rozwój psychoterapii psychoanalitycznej.

Wnioski w postaci wypełnionego formularza w wersji elektronicznej należy przesyłać do dnia 10.03.2016 na adres mailowy Towarzystwa: info@ptpp.pl

Maksymalna wysokość finansowania grantu badawczego w roku 2016 to 8.000 PLN.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu zawiera Regulamin.

 

Wniosek konkursowy – formularz [pobierz]

 PTPP Warszawa

„O miłości i nienawiści w przeniesieniu.”

Prowadzi Barbara Teodorczyk.

Seminarium odbędzie się w godz. 10.00 – 13.30.


PTPP Warszawa

„Podwieczorek u Zwariowanego Kapelusznika – kilka refleksji wokół czasu, czyli o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w terapii psychoanalitycznej”

Prowadzi Anna Gąsiorowska-Krawczyk

wykB.otw.2016.1jpg


PTPP Warszawa

Ukryte. Psychoanalityczne spotkania filmowe.

UKRYTE Psychoanalityczne Spotkania Filmowe luty 2016


Przyznało granty na realizację dwóch projektów badawczych

W 2015 roku Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej przyznało granty na realizację dwóch projektów badawczych:
1) „Stereotyp psychoanalizy, psychoterapii i zawodu psychoanalityka w opiniach pacjentów leczonych ambulatoryjnie” – Marcin Czarnocki.
2) „Czynniki wpływające na zaburzenia prawidłowego rozwoju niemowląt” – Anna Dyduch-Maroszek.

Realizacja obydwu projektów zakończyła się powodzeniem. Sprawozdania z badań i wnioski można pobrać w dziale Archiwum.
Jednocześnie z przyjemnością zapowiadamy nabór wniosków do II Konkursu Grantowego. Ogłoszenie zamieścimy w najbliższych dniach.


PTPP Warszawa

„Praca z pacjentem psychotycznym – zagadnienia kliniczne i organizacyjne.”

Prowadzi Agnieszka Topolewska.

Seminarium odbędzie się w godz. 10.00 – 13.30.


PTPP Warszawa

„Praca z traumą na poziomie pustki”

Prowadzi Ken Robinson.

wykB.otw.2016.1jpg


1

1


PTPP Warszawa

„Między życiem a śmiercią – praca nad separacją w terapii psychoanalitycznej.”

Prowadzi Ewa Kowalska.

Seminarium odbędzie się w godz. 10.00 – 13.30.


PTPP Warszawa

„Świat mikrobów. Od obron autystycznych do sytuacji obiektualnej”

Prowadzi Małgorzata Szmalec.

wykB.otw.2016.1jpg


sem.otw.2015-16.3