Interpretacja musi pozostawić pacjentowi przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest
Michael Parsons

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

ogłasza

II Edycję Konkursu Projektów Badawczych

 

PTPP przyzna granty na realizację dowolnych projektów badawczych w dziedzinie psychoanalizy – badań empirycznych, prac teoretycznych, syntetycznych i interdyscyplinarnych. Towarzystwo nie sugeruje szczegółowego kierunku badań. Wnioski będą oceniane pod kątem kryteriów określonych w regulaminie.

Wniosek może złożyć dowolna osoba planująca działalność naukową zorientowaną
na rozwój psychoterapii psychoanalitycznej.

Wnioski w postaci wypełnionego formularza w wersji elektronicznej należy przesyłać do dnia 10.03.2016 na adres mailowy Towarzystwa: info@ptpp.pl

Maksymalna wysokość finansowania grantu badawczego w roku 2016 to 8.000 PLN.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu zawiera Regulamin.

 

Wniosek konkursowy – formularz [pobierz]

 PTPP Warszawa

„Podwieczorek u Zwariowanego Kapelusznika – kilka refleksji wokół czasu, czyli o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w terapii psychoanalitycznej”

Prowadzi Anna Gąsiorowska-Krawczyk

wykB.otw.2016.1jpg


PTPP Warszawa

Ukryte. Psychoanalityczne spotkania filmowe.

UKRYTE Psychoanalityczne Spotkania Filmowe luty 2016


Przyznało granty na realizację dwóch projektów badawczych

W 2015 roku Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej przyznało granty na realizację dwóch projektów badawczych:
1) „Stereotyp psychoanalizy, psychoterapii i zawodu psychoanalityka w opiniach pacjentów leczonych ambulatoryjnie” – Marcin Czarnocki.
2) „Czynniki wpływające na zaburzenia prawidłowego rozwoju niemowląt” – Anna Dyduch-Maroszek.

Realizacja obydwu projektów zakończyła się powodzeniem. Sprawozdania z badań i wnioski można pobrać w dziale Archiwum.
Jednocześnie z przyjemnością zapowiadamy nabór wniosków do II Konkursu Grantowego. Ogłoszenie zamieścimy w najbliższych dniach.


PTPP Warszawa

„Praca z pacjentem psychotycznym – zagadnienia kliniczne i organizacyjne.”

Prowadzi Agnieszka Topolewska.

Seminarium odbędzie się w godz. 10.00 – 13.30.


PTPP Warszawa

„Praca z traumą na poziomie pustki”

Prowadzi Ken Robinson.

wykB.otw.2016.1jpg


PTPP Warszawa

„Między życiem a śmiercią – praca nad separacją w terapii psychoanalitycznej.”

Prowadzi Ewa Kowalska.

Seminarium odbędzie się w godz. 10.00 – 13.30.


PTPP Warszawa

„Świat mikrobów. Od obron autystycznych do sytuacji obiektualnej”

Prowadzi Małgorzata Szmalec.

wykB.otw.2016.1jpg


sem.otw.2015-16.3


PTPP Warszawa

„Trauma i jej psychoanalityczne rozumienie.”

Prowadzi Iwona Rachuna-Woźniak.

Seminarium odbędzie się w godz. 10.00 – 13.30.


PTPP Warszawa

„O stawaniu się psychoanalitykiem”

Prowadzi Justyna Zalewska-Drzeżdżon.


PTPP Warszawa

Wykłady otwarte

wykł.otw.2016.1jpg


XIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

Serdecznie zapraszamy na XIV Konferencję Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, 22 października 2016 r.
Wkrótce podamy więcej szczegółów.

Na 23 października zaplanowane jest Walne Zebranie członków PTPP.
Prosimy o zarezerwowanie czasu.