Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest
Michael Parsons

Informacja Komisji Kwalifikacyjnej Rady Szkoleniowej PTPP

W związku z licznymi pytaniami do Komisji Kwalifikacyjnej Rady Szkoleniowej PTPP w sprawie wymaganej równoległości szkolenia teoretycznego, psychoterapii psychoanalitycznej lub analizy oraz superwizji indywidualnej wyjaśniamy:
W celu spełnienia wymogów szkoleniowych według Statutu i dalszych uchwał Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej ważna jest czteroletnia równoległość:

-szkolenia teoretycznego,

-superwizji indywidualnej raz w tygodniu pacjenta prowadzonego dwa razy w tygodniu,

-oraz psychoterapii trzy razy w tygodniu przez minimum cztery lata lub analizy.

Informacja o dwuletniej równoległości dotyczy dopuszczenia przez Radę Szkoleniową PTPP przejściowego okresu, czyli możliwości uznania ukończenia studium, mimo braku równoległości 4-letniej w trakcie trwania szkolenia podstawowego zarówno superwizji indywidualnej raz w tygodniu i terapii u psychoterapeuty szkoleniowego.
Dwuletnie okres przejściowy jest przyznawany w szczególnych okolicznościach, wtedy czteroletnia równoległość musi być dopełniona szkoleniem uzupełniającym, gdzie wszystkie warunki równoległości będą spełnione.

Strona internetowa PTPP jest w toku zmian i aktualizacji.Towarzystwo powstało w wyniku przekształcenia krajowej sieci organizacji skupiających środowiska psychoterapii psychoanalitycznej, która we wrześniu 2001 roku stała się pełnym członkiem sekcji indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej osób dorosłych Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Obecnie Polska reprezentowana jest w strukturach Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP). Towarzystwo liczy obecnie 290 członków, w tym 158 spełniających kryteria psychoterapeuty psychoanalitycznego określone w statucie EFPP dla sekcji indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej osób dorosłych i skupia terapeutów z całej Polski. więcej...

Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu). Zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymogów życia; zwiększa zdolność korzystania z własnych możliwości i pomaga akceptować ograniczenia. Sprzyja rozwojowi dzięki uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności.
Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą wymagającą ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości, będących niezbędnym „zapleczem” dla rozwoju. więcej...