Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza na XVI konferencję :

"Ciało w psychoterapii- perspektywa psychoanalityczna"

Referaty wygłoszą:

Judith Mitrani: " O cielesnej odrębności: obrazy rozwijającego się self"

Alina Schellekes: " Fantazjowanie i hipochondria. Kiedy fantazjowanie wymyka się spod kontroli, a hipochondria staje się autystycznym azylem"

Katarzna Schier: " Niewidzialne, obce, złe - namysły nad relacją psychika-ciało w procesie psychoanalitycznym"Termin: 20.10.2018 r.
Miejsce: Hotel Haffner, ul.Haffnera 59 , Sopot
Czas trwania: 10.00-17.30
Rejestracja od godziny 9.00

Po konferencji zapraszamy na bankiet z kolacją i muzyką, który odbędzie się w Hotelu Haffner w Sopocie (dla członków i kandtdatów PTPP). Godziny bankietu 20.00-1.00. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona - do 150 osób.

Są trzy opcje opłaty konferencyjnej

1. konferencja- 290 zł- płatne do 30.09
2. konferencja 310 zł- płatne od 1.10
3. konferencja + bankiet - 450 zł- płatne do 20.09

Niezależnie od wybranej opcji opłaty, prosimy o dokonywanie wpłat na konto PTPP (z dopiskiem " opłata konferencyjna") :
PKO SA I o. w Warszawie
08 1240 1037 1111 0010 0081 3850

Prosimy o wpłaty do 11 października 2018 r.

Dane do rachunków należy przesyłać na adres info@ptpp.pl. Jednocześnie informujemy, że w dniu konferencji rachunki nie będą wydawane.

Uwaga!
W dniu 21.10.18 r. w Hotelu Haffner w Sopocie odbędzie Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Więcej informacji w późniejszym terminie. więcej...

Towarzystwo powstało w wyniku przekształcenia krajowej sieci organizacji skupiających środowiska psychoterapii psychoanalitycznej, która we wrześniu 2001 roku stała się pełnym członkiem sekcji indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej osób dorosłych Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Obecnie Polska reprezentowana jest w strukturach Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP). Towarzystwo liczy obecnie 290 członków, w tym 158 spełniających kryteria psychoterapeuty psychoanalitycznego określone w statucie EFPP dla sekcji indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej osób dorosłych i skupia terapeutów z całej Polski. więcej...

Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu). Zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymogów życia; zwiększa zdolność korzystania z własnych możliwości i pomaga akceptować ograniczenia. Sprzyja rozwojowi dzięki uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności.
Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą wymagającą ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości, będących niezbędnym „zapleczem” dla rozwoju. więcej...