Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons
Ogłoszona kilka dni temu przez Światową Organizację Zdrowia pandemia koronowirusa stawia nas w obliczu zupełnie nowej nieznanej wcześniej sytuacji. Zagrożenie epidemiczne tak oczywiste i bliskie, a zarazem nieokreślone stawia wyzwanie dla naszego przeżywania i myślenia. Wszyscy doświadczamy trudnych uczuć, ale jednocześnie szukamy oparcia w naszych osobistych relacjach, w naszym poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, w nadziei i zaufaniu wobec życia i świata. więcej...

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) istnieje od roku 2003. Zrzesza obecnie ok. 450 członków. Kryteria dotyczące uzyskania pełnego członkostwa /certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego/ są zgodne z międzynarodowymi standardami szkoleniowymi Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej /EFPP/, której PTPP jest członkiem. Towarzystwo ma swoich delegatów w EFPP w Sekcji Psychoterapii Dorosłych i w Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Aktualnie prowadzone są prace nad zawiązaniem Sekcji Psychoterapii Par i Rodzin.

Szkolenia w terapii dorosłych uprawniające do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTPP prowadzone są przez Psychoanalityczne Szkoły Psychoterapii PTPP w Warszawie ,Trójmieście i Poznaniu. Sekcja Dzieci i Młodzieży realizuje Szkolenie Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży.

Rada Szkoleniowa PTPP udziela też rekomendacji konkretnym programom szkoleniowym realizującym kształcenie teoretyczne i kliniczne w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej rozwija myśl psychoanalityczną /poprzez swoich członków tworzących Oddziały i Koła w całej Polsce/ organizując konferencje, seminaria i otwarte wykłady. Nasi członkowie angażują się też w rożnego rodzaju inne projekty np. Polska na kozetce, czy Psychoanalityczne kluby filmowe, które odbywają się w wielu miastach Polsce. więcej...

Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu). Zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymogów życia; zwiększa zdolność korzystania z własnych możliwości i pomaga akceptować ograniczenia. Sprzyja rozwojowi dzięki uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności.
Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą wymagającą ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości, będących niezbędnym „zapleczem” dla rozwoju. więcej...