Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest
Michael Parsons
PTPP

Konkurs projektów badawczych – ogłoszenie

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

ogłasza

I Edycję Konkursu Projektów Badawczych

 

PTPP przyzna granty na realizację dowolnych projektów badawczych w dziedzinie psychoanalizy – badań empirycznych, prac teoretycznych, syntetycznych i interdyscyplinarnych. Towarzystwo nie sugeruje szczegółowego kierunku badań. Wnioski będą oceniane pod kątem kryteriów określonych w regulaminie.

Wniosek może złożyć dowolna osoba planująca działalność naukową zorientowaną
na rozwój psychoterapii psychoanalitycznej.

Wnioski w postaci wypełnionego formularza w wersji elektronicznej należy przesyłać do dnia 10.03.2015 na adres mailowy Towarzystwa: info@ptpp.pl

Maksymalna wysokość finansowania grantu badawczego w roku 2015 to 5.000 PLN.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu zawiera Regulamin.

Do pobrania:

Formularz wniosku o przyznanie grantu badawczego

Regulamin Konkursu projektów badawczychTowarzystwo powstało w wyniku przekształcenia krajowej sieci organizacji skupiających środowiska psychoterapii psychoanalitycznej, która we wrześniu 2001 roku stała się pełnym członkiem sekcji indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej osób dorosłych Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Obecnie Polska reprezentowana jest w strukturach Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP). Towarzystwo liczy obecnie 290 członków, w tym 158 spełniających kryteria psychoterapeuty psychoanalitycznego określone w statucie EFPP dla sekcji indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej osób dorosłych i skupia terapeutów z całej Polski. więcej...

Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu). Zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymogów życia; zwiększa zdolność korzystania z własnych możliwości i pomaga akceptować ograniczenia. Sprzyja rozwojowi dzięki uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności.
Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą wymagającą ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości, będących niezbędnym „zapleczem” dla rozwoju. więcej...