prof. dr hab. Renata Ziemińska

Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci

 

na wykładzie zostanie omówiona  próba zbudowania nowego, niebinarnego i wielowarstwowego pojęcia płci. Przedstawione zostaną też argumenty świadczące przeciwko binarnemu pojęciu płci ukazujące wiele warstw cech płciowych (niekiedy niezgodnych ze sobą), stanowiących kontinuum w każdej warstwie. Pokazane zostanie też zjawisko epistemicznej niesprawiedliwości w odniesieniu do osób interpłciowych i niebinarnych – binarne pojęcie płci jest uproszczeniem, które systematycznie krzywdzi te grupy osób oraz prowadzi do chirurgii normalizacyjnych oraz społecznego napiętnowania. Jest to przemoc symboliczna i fizyczna.

 

Prof. dr hab. Renata Ziemińska

profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Filozofii, kierownik Zakładu Epistemologii, redaktor naczelna kwartalnika filozoficznego „Analiza i Egzystencja”. Prowadzi badania w zakresie epistemologii, historii sceptycyzmu, filozofii feministycznej i teorii płci. Na przecięciu tych dyscyplin interesuje się zjawiskiem epistemicznej niesprawiedliwości. Ostatnio opublikowała książkę „The History of Skepticism” . Była visiting scholar w University of Oxford, University of Leeds  i The University of Chicago.

 

Dla członków i kandydatów PTPP wykład bezpłatny.

Osoby spoza PTPP – 30zł. Prosimy osoby spoza PTPP o zgłaszanie do 10.03.2020 chęci swojego uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty na adres mailowy info@ptpp.pl z dopiskiem Renata Ziemińska. Dostaną Państwo potwierdzenie zgłoszenia i otrzymają link do platformy zoom na której będzie  się odbywał wykład. Wpłat, również z dopiskiem R. Ziemińska proszę dokonywać na konto PTPP,

nr konta PKO SA 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850